Kathmandu

Samakhusi Chowk

+9779867100500

24/7 Customer Support

Sun - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open​

ODU 300x300
Subash Gautam

Subash Gautam

Admin , CEO , Netcare Nepal

Green Packet WIMAX ODU Configuration

भूकम्प प्रभावित चार जिल्लामा  नेपाल टेलिकम मार्फत वितरण गरिएका  WIMAX ODU मा  configuration गर्ने  तरिका

 

 

 

STEP-1: डीभाइसको LAN1 बाट कम्पुटर मा केवल जोड्नुहोस

STEP-2: वेब ब्राउजर खोल्नुहोस र 192.168.15.1   टाइप गरि इन्टर गर्नुहोस|

STEP-3: Username = admin तथा Password मा admin  मा टाइप गरि इन्टर गर्नुहोस|

 

 

 

 

 

STEP-4: Wimax Mode मा गई क्लिक गर्नुहोस

 

 

 

 

STEP-5: Technology मा क्लिक गर्नुहोस्

STEP-6: Wimax मा क्लिक गर्नुहोस

STEP-7:

First Freq (Khz) = 2302500
Last Freq (KHz) = 2347500

Step(KHz)=50000
Bandwidth=5MHz
गरि Apply गर्नुहोस

STEP-8: Authentication मा क्लिक गर्नुहोस

 

STEP-9: 
नेपाल टेलिकम मार्फत प्राप्त Username तथा Password इन्टर गर्ने तरिका ( उदाहरण)
Phase 1 = EAP-TTLS
Phase 2=MSCHAPV2
Username=10002253@ntwimax.ntc.net.np
Password नेपाल टेलिकम मार्फत प्राप्त
identity = Screenshot मा दिएको जस्तो गरि आफ्नो Account हाल्नुहोस र Apply गर्नुहोस

 

 

 

 

STEP-10: Firewall को Icon मा क्लिक गर्नुहोस

STEP-11: Enable Firewall, Allow Ping from WAN तथा Allow  HTTPs login from WAN मा टिक लगाउनुहोस 

STEP-12: चित्रमा देखाएको स्थान मा क्लिक गरि RM Settings मा क्लिक गर्नुहोस 

 

STEP-13: दिएको चित्र अनुसार settings मिलाउनु होस् र apply गरि restart गर्नुहोस

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
1. N e w 4 G P o c k e t R o u ter

2. L o n g R a n g e L T E R o u ter

3. WI F I R o u t e r, e x t e n d e r

Pocket Router

LTE Router

Wifi Reapeater