Support

ODU 300x300

Green Packet WIMAX ODU Configuration

भूकम्प प्रभावित चार जिल्लामा  नेपाल टेलिकम मार्फत वितरण गरिएका  WIMAX ODU मा  configuration गर्ने  तरिका STEP-1: डीभाइसको LAN1 बाट कम्पुटर मा केवल जोड्नुहोस STEP-2: वेब ब्राउजर खोल्नुहोस

Read More »
viber-image-1-350x248

NT 3G/EVDO Router WiFi Configuration

भूकम्प प्रभावित चार जिल्लामा  नेपाल टेलिकम मार्फत वितरण गरिएका 3G/EVDO Router मा वाइफाई को पासवर्ड परिवर्तन गर्ने तरिका  :       STEP-1: डीभाइसको Network मा

Read More »
viber-image-350x201

3G/EVDO Router Connection issues { SOLVED!!!}

भूकम्प प्रभावित चार जिल्लामा  नेपाल टेलिकम मार्फत वितरण गरिएका 3G/EVDO Router मा इन्टरनेट मा समस्या आएमा निम्नलिखित तरिका प्रयोग गर्नु होस्|       STEP-1: डीभाइसको

Read More »
Tl3040-350x224

Portable WIFI through WiMAX

Here we provide some tips regaruding creation of portable wifi using Wimax Shuttle and Router with Power bank. Advantages: No AC power required Works everywhere

Read More »