Kathmandu

Samakhusi Chowk

+9779867100500,9813983137

24/7 Customer Support

Sun - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open​

MF75-4G
Subash Gautam

Subash Gautam

Admin , CEO , Netcare Nepal

4G LTE Pocket WiFi Configuration (Model : MF75)

Netcare Nepal मार्फत बिक्री गरिएका 4G LTE Pocket Router मा  setting गर्ने तरिका  :

 STEP-1:  Connect WIFI

SSID: MiFi-1C271D
Password: 12345678

STEP-2: वेब ब्राउजर खोल्नुहोस र 192.168.0.1   टाइप गरि इन्टर गर्नुहोस|

password : admin

STEP-3: डीभाइसको network Settings मा Click गर्नुहोस

 

STEP-4: APN मा क्लीक गरी तलको अनुसार गर्नुहोस

 STEP-5: WIFI setting मिलाउने तरीका

STEP-6 : Network Name  परिवर्तन गर्नुहोस तथा  Pass Phrase मा गई पासवर्ड राखी

Apply मा क्लिक गर्नुहोस

   STEP-7 : Device मार्फ़त  SMS पठाउन

Buy Now

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
1. N e w 4 G P o c k e t R o u ter

2. L o n g R a n g e L T E R o u ter

3. WI F I R o u t e r, e x t e n d e r

Pocket Router

LTE Router

Wifi Reapeater