4G LTE Pocket WiFi Configuration (Model : MF75)

Netcare Nepal मार्फत बिक्री गरिएका 4G LTE Pocket Router मा  setting गर्ने तरिका  :

 STEP-1:  Connect WIFI

SSID: MiFi-1C271D
Password: 12345678

STEP-2: वेब ब्राउजर खोल्नुहोस र 192.168.0.1   टाइप गरि इन्टर गर्नुहोस|

password : admin

STEP-3: डीभाइसको network Settings मा Click गर्नुहोस

 

STEP-4: APN मा क्लीक गरी तलको अनुसार गर्नुहोस

 STEP-5: WIFI setting मिलाउने तरीका

STEP-6 : Network Name  परिवर्तन गर्नुहोस तथा  Pass Phrase मा गई पासवर्ड राखी

Apply मा क्लिक गर्नुहोस

   STEP-7 : Device मार्फ़त  SMS पठाउन

Buy Now

अनलाइन डाटा लगाउने र ब्यालेन्स हेर्ने उपाय

Steps for Installing and registering to Your Mobile

STEP-1: नेपाल टेलीकम APP डाउनलोड र इनस्टॉल गर्नुहोस  

Download APP 

STEP-2: Register मा क्लिक गर्नुहोस ,STEP-3:मोबाइल नम्बर  आफुले  प्रयोग गर्दै आएको  र बैलेंस हेर्नु पर्ने नंबर  राख्नु होला Step 4. Login गर्नुहोसStep 5. balance चेक गर्ने तरीकाSTEP-6: Packages क्लिक  गरेपछि , बिभिन्न  Package सजिलै लगाउन सकिन्छ

STEP-6: ताजा  offers र services को संबधी जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सकिने   Web पेज मार्फ़त package लगाउने तरीका

“PUK प्राप्त गर्न PUK लेखी 1415 मा SMS गर्नुहोस र उक्त PUK नेपाल टेलिकमको तल को पेज मा गएर प्रयोग गर्नुहोस”

वेबसाइट : Online Offer package